Chính sách bảo hành

BẢO HÀNH NHANH: 

Sản phẩm quý khách mua hàng được bảo hành nhanh trong các trường hợp sau:

  • Hàng không nằm trong các điều kiện không được bảo hành.
  • Đối với các sản phẩm Test : CHÍNH SÁCH BÀO HÀNH 1 ĐỔI 1

Đổi ngay trong ngày sản phẩm khác cùng loại đối với các sản phẩm mua trong thời gian 7 ngày kể từ ngày mua hàng.

Đổi ngay sản phẩm khác cùng loại sau 3 ngày đối với các sản phẩm mua sau 7 ngày kể từ ngày mua hàng.