Hướng dẫn đặt hàng

Tìm kiếm sản phẩm trên Inox Tân Tiến:

  1. Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
  2. Kiểm tra giỏ hàng và đặt hàng.
  3. Điền số điện thoại, địa chỉ giao hàng.
  4. Chọn phương thức thanh toán
  5. Chọn phương thức vận chuyển
  6. Kiểm tra và xác nhận đơn hàng.
  7. Theo dõi tình trạng đơn hàng.