Một vài mẫu bồn inox 201 phổ thông hiện nay được sử dụng tương đối nhiều như: Bồn nước inox 201, bồn silo inox chuyên chứa đựng các sản phẩm - thành phẩm rắn đơn thuần, bồn nguyên liệu inox, ...Đa số đều là các sản phẩm thường, không có khả năng ăn mòn vật liệu. Bồn được sử dụng với khả năng chịu lực - áp suất lớn, chịu nhiệt lớn và đặc biệt là giá thành r; phù hợp với khả năng tài chính của nhiều quý khách hàng.